Saj vrtec kot dom je...že 80 let

Projekti vrtca Manka Golarja Mednarodni, eko, turizem...

Zdravstvena vzgoja predšolskih otrok

​Otroci se seznanijo z zdravim načinom življenja.
Opis projekta:
Projekt vrtca Manka Golarja, Gornja Radgona:
Začetek projekta:
09 okt 2017
Spletna stran:
Partnerji projekta:
Nazaj na projekte

Otroci se seznanijo z zdravim načinom življenja. 

- razvijanje in oblikovanje okolja za dobro počutje in zdravje

- pomen zdrave prehrane in gibanja za zdravje

- skrb za varno okolje in preprečevanje poškodb.