Saj vrtec kot dom je...že 80 let

Projekti vrtca Manka Golarja Mednarodni, eko, turizem...

Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij (VIO) - svetovanje

Podpora ravnateljem
Opis projekta:
Projekt vrtca Manka Golarja, Gornja Radgona:
Začetek projekta:
05 jan 2017
Spletna stran:
Partnerji projekta:
Nazaj na projekte

  • razviti protokol svetovanja in vključiti ravnatelje v svetovanje
  • pripraviti smernice in pripročila za svetovanje kot področje podpore vodenju v vzgojnoizobraževalnih zavodih.