Saj vrtec kot dom je...že 80 let

Projekti vrtca Manka Golarja Mednarodni, eko, turizem...

VARNO S SONCEM

Zaščita otrok pred škodljivim delovanjem UV sevanja.
Opis projekta:
Projekt vrtca Manka Golarja, Gornja Radgona:
Začetek projekta:
23 nov 2021
Spletna stran:
Partnerji projekta:
Nazaj na projekte

Zaščita otrok pred škodljivim delovanjem UV sevanja.

  • seznaniti starše, otroke in zaposlene o škodljivem vplivu sončnih žarkov,
  • ozaveščati otroke, starše in zaposlene o pomenu in načinu zaščite pred škodljivimi sončnimi žarki,
  • spodbujati otroke k pravilnem samozaščitnem ravnanju,
  • otrok spoznava, da na njegovo zdravje vpliva okolje in on sam.