Saj vrtec kot dom je...že 80 let

Projekti vrtca Manka Golarja Mednarodni, eko, turizem...

Turizem in vrtec

TEMA: ​Kultura in turizem - naše potovanje in raziskovanje
Opis projekta:
Projekt vrtca Manka Golarja, Gornja Radgona:
Začetek projekta:
09 okt 2017
Spletna stran:
Partnerji projekta:
Nazaj na projekte

TEMA: Kultura in turizem - naše potovanje in raziskovanje

- otroci spoznavajo značilnosti domačega kraja

- otroci spoznavajo, da so spremembe v okolju včasih za živali in rastline ugodne, včasih pa škodljive

- otroci spoznavajo, da ljudje hrano pridelujejo

- otroci spoznavajo, da ljudem pri sajenju, spravilu, ohranjanju in premeščanju pridelka pomagajo stroji

- otroci spoznavajo, kako lahko sami prispevajo za urejen videz okolice.