Saj vrtec kot dom je...že 80 let

Projekti vrtca Manka Golarja Mednarodni, eko, turizem...

Turizem in vrtec

TEMA: Moj kraj moj "shef"
Opis projekta:
Projekt vrtca Manka Golarja, Gornja Radgona:
Začetek projekta:
01 okt 2020
Spletna stran:
Partnerji projekta:
Nazaj na projekte

TEMA: Moj kraj moj "shef"

  • otrok se seznanja in odkriva tradicijo domačega kraja preko sodelovanja s starši in širšim lokalnim okoljem, preko fotografij in videoposnetkov pridobivanja surovin in priprave lokalno značilne hrane,
  • otrok preko sodelovanja pridobiva lastne izkušnje in spoštljiv odnos do hrane kot dobrine.