Saj vrtec kot dom je...že 80 let

Projekti vrtca Manka Golarja Mednarodni, eko, turizem...

Trajnostna mobilnost

spreminjanje potovalnih navad otrok v vrtcih, njihovih bližnjih in zaposlenih ter posledično zmanjšanje motornega prometa v okolici vrtcev.
Opis projekta:
Projekt vrtca Manka Golarja, Gornja Radgona:
Začetek projekta:
11 mar 2021
Spletna stran:
Partnerji projekta:
Nazaj na projekte

spreminjanje potovalnih navad otrok v vrtcih, njihovih bližnjih in zaposlenih ter posledično zmanjšanje motornega prometa v okolici vrtcev.

  • spodbujanje otrok in staršev, da v vrtec prihajajo na čim bolj trajnosten način: peš, s kolesom, s skirojem, z rolerji, s poganjalčkom.
  • zmanjšanje okoljskih obremenitev, spodbujanje gibanja otrok, staršev, zaposlenih in s tem krepitev njihovega zdravja.

  • igra Beli zajček (beleženje načina potovanja v vrtec) 2x letno (september 2020 – teden mobilnosti, april 2021 – 7. april sv. Dan zdravja).
  • izvedba anket za starše pred, med in po izvedbi igre Beli zajček.
  • izvedba vmesnih aktivnosti iz različnih področij kurikula, preko katerih otroci spoznajo, da lahko z lastno aktivnostjo pripomorejo k temu, da je okolje v katerem se gibljejo, varnejše in čistejše.