Saj vrtec kot dom je...že 80 let

Projekti vrtca Manka Golarja Mednarodni, eko, turizem...

Spodbujanje govornih kompetenc v predšolskem obdobju

kratek opis
Opis projekta:
Projekt vrtca Manka Golarja, Gornja Radgona:
Začetek projekta:
02 sep 2019
Spletna stran:
Partnerji projekta:
Nazaj na projekte

Pri otrocih želimo razvijati govorne kompetence, zgodnjo in finančno pismenost ter ustvarjalnost na področju govora preko osnovnih dejavnosti, kot so razvijanje glasovnega aparata do ustvarjalnosti in besednega izražanja. 

  • ustvarjanje spodbudnega bogatega učnega okolja za razvoj pismenosti 
  • razvijanje predbralnih in predpisalnih sposobnosti in spretnosti
  • razvijanje jezikovnih zmožnosti v različnih funkcijah in položajih ob vsakodnevnih dejavnosti ter v različnih socialnih situacijah
  • razvijanje jezikovne ustvarjalnosti
  • spoznavanje simbolov pisnega jezika
  • omogočanje doživljanja literarnih besedil, ki jih beremo, pripovedujemo in uprizarjamo
  • oblikovanje odnosa in stališč do sebe, ljudi, denarja in odgovornosti
  • spoznavanje novih besed (varčevanje, posojanje, upravljanje, dajanje, bankomat, bančna kartica...)

Aktivnosti so vidne v zgornji fotogaleriji.