Saj vrtec kot dom je...že 80 let

Projekti vrtca Manka Golarja Mednarodni, eko, turizem...

Skupna druženja otrok in strokovnih delavcev vrtca v enotah

Otroci in strokovne delavke enote se družijo ob različnih praznikih...
Opis projekta:
Projekt vrtca Manka Golarja, Gornja Radgona:
Začetek projekta:
02 sep 2019
Spletna stran:
Partnerji projekta:
Nazaj na projekte

Otroci in strokovne delavke enote se družijo ob različnih praznikih, praznovanjih in drugih vsebinah, kot so gibalne in zabavne dejavnosti. Občasno in kjer je to mogoče se družijo tudi med enotami. 

V skladu z načelom timskega načrtovanja, izvajanja in evalviranja predšolske vzgoje zagotavljati:

  • pestrejšo ponudbo aktivnosti iz vseh področij dejavnosti kurikula
  • aktivno spodbujati in odpirati široko polje, pravice do izbire in drugačnosti
  • spodbujati pozitivno klimo med otroki in odraslimi ter omogočiti otrokom primerno okolje in dejavnosti za aktivno učenje