Saj vrtec kot dom je...že 80 let

Projekti vrtca Manka Golarja Mednarodni, eko, turizem...

Predšolska bralna značka - mali bralček

​Preko vsebine mali bralček otroci tekom leta doživijo in spoznajo literarna dela v vrtcu, v krogu družine ter spodbujajo ustvarjalnost.
Opis projekta:
Projekt vrtca Manka Golarja, Gornja Radgona:
Začetek projekta:
01 sep 2015
Spletna stran:
Partnerji projekta:
Nazaj na projekte

Preko vsebine mali bralček otroci tekom leta doživijo in spoznajo literarna dela v vrtcu, v krogu družine ter spodbujajo ustvarjalnost.

  • otrok pridobiva pozitiven odnos do literature, spoznava različne literature za otroke ter se seznanja z nekaterimi izvirnimi slovenskimi slikanicami in junaki,
  • otrok ob slikanicah doživlja veselje in ugodje ter si ob poslušanju razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu,
  • otrok sodeluje pri pripravi in izvedbi uprizoritve izbranega literarnega dela,
  • otrok razvija sposobnost sooblikovanja literarnega sveta in se ustvarjalno izraža v jeziku in drugih načinih izražanja,
  • z izvajanjem celoletne vsebine krepiti zavest o pomenu branja otrokom v vrtcu, predvsem pa v družinskem okolju.

Aktivnosti so vidne v gornji fotogaleriji.