Saj vrtec kot dom je...že 80 let

Projekti vrtca Manka Golarja Mednarodni, eko, turizem...

Predšolska bralna značka - mali bralček

​Preko vsebine mali bralček otroci tekom leta doživijo in spoznajo literarna dela v vrtcu, v krogu družine ter spodbujajo ustvarjalnost.
Opis projekta:
Projekt vrtca Manka Golarja, Gornja Radgona:
Začetek projekta:
02 sep 2019
Spletna stran:
Partnerji projekta:
Nazaj na projekte

Preko vsebine mali bralček otroci tekom leta doživijo in spoznajo literarna dela v vrtcu, v krogu družine ter spodbujajo ustvarjalnost.

  • otrok ob poslušanju in pripovedovanju pravljic in drugih literarnih del, razvija zmožnost domišljijske rabe jezika
  • otrok razvija sposobnost domišljijskega sooblikovanja in doživljanja literarnega sveta.
  • otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje estetsko in fizično ugodje in pridobiva pozitiven odnos do literature.
  • otrok razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu v vrtcu predvsem pa v družinskem okolju.
  • z izvajanjem celoletne vsebine krepiti zavest ob pomenu branja otrokom v vrtcu predvsem pa v družinskem okolju.

Aktivnosti so vidne v gornji fotogaleriji.