Saj vrtec kot dom je...že 80 let

Projekti vrtca Manka Golarja Mednarodni, eko, turizem...

Pomurski sejem - center za trajnostni razvoj permakulture

Vzpostavitev učnega okoliša in metodološkega učnega poligona na prostem, kot inovativni pristop učenja.
Opis projekta:
Projekt vrtca Manka Golarja, Gornja Radgona:
Začetek projekta:
24 okt 2019
Spletna stran:
Partnerji projekta:
Nazaj na projekte

  • izvedba delavnic in izobraževanj,
  • vzdrževanje učnega okoliša,
  • vključevanje otrok v dejavnosti in uporabo didaktičnega materiala,
  • obveščanje javnosti o izvedenih aktivnosti ter predstavitev širši javnosti.