Saj vrtec kot dom je...že 80 let

Projekti vrtca Manka Golarja Mednarodni, eko, turizem...

Pomahajmo v svet

Pomahajmo po Sloveniji, pomahajmo v svet.
Opis projekta:
Projekt vrtca Manka Golarja, Gornja Radgona:
Začetek projekta:
02 sep 2019
Spletna stran:
Partnerji projekta:
Nazaj na projekte
  • Otroci bodo sodelovali z vrtcem iz Slovenije, kjer se bodo povezovali preko video omrežja "my hello" in se predstavljali s pesmicami, igrami, fotografijami... ter spoznavali običaje, kulture ter se navajali na strpnost. 
  • otroci ob spoznavanju ožjega in širšega družbenega, naravnega in kulturnega okolja ter spoznavanju medkulturnih in drugih razlik, rešujejo probleme nestrpnosti, premagujejo stereotipe, predsodke ter drug drugega osveščajo o pomembnosti čistega in zdravega okolja,
  • otroci ob vključevanju v projekt razvijejo svojo kreativnost, ustvarjalnost, uporabljajo pridobljena znanja na področju igre, gibanja, ustvarjanja, 
  • povezovanje med otroki in sklepanje novih prijateljstev. 

Aktivnosti so razvidne v gornji fotogaleriji.