Saj vrtec kot dom je...že 80 let

Projekti vrtca Manka Golarja Mednarodni, eko, turizem...

Petstopenjsko projektno načrtovanje z dokumentiranjem

S pomočjo izobraževanj, timskega načrtovanja in izvajanja pedagoškega dela, multiplikatorstva,....
Opis projekta:
Projekt vrtca Manka Golarja, Gornja Radgona:
Začetek projekta:
05 jan 2017
Spletna stran:
Partnerji projekta:
Nazaj na projekte

S pomočjo izobraževanj, timskega načrtovanja in izvajanja pedagoškega dela, multiplikatorstva, svetovanja, kolegialnih hospitacij in opazovanja otrok, načrtovati vzgojno delov skladu s petstopenjskim projektnim načrtovanjem. Skupna tema: Naše potovanje in raziskovanje. 

  • otrok se procesno uči
  • spodbujanje aktivne participacije otroka skozi način načrtovanja in pregleda dokumentacije
  • celostna vključitev vsebin vrtca v enotno skupno načrtovanje
  • postopno uvajanje induktivnega načina vzgoje
  • spodbujanje celostnega razvoja otroka.