Saj vrtec kot dom je...že 80 let

Projekti vrtca Manka Golarja Mednarodni, eko, turizem...

Naravoslovna in matematična pismenost (NA-MA poti)

Spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanje problemov...
Opis projekta:
Projekt vrtca Manka Golarja, Gornja Radgona:
Začetek projekta:
09 okt 2017
Spletna stran:
Partnerji projekta:
Nazaj na projekte

Spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanje problemov.

Razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo z vljučevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske...) otrok od vrtcev do srednjih šol.