Saj vrtec kot dom je...že 80 let

Projekti vrtca Manka Golarja Mednarodni, eko, turizem...

Mreže učečih se šol in vrtcev - organizacijska klima in mi med seboj

Izbrano področje: obvladovanje stresa na delovnem mestu
Opis projekta:
Projekt vrtca Manka Golarja, Gornja Radgona:
Začetek projekta:
02 sep 2019
Spletna stran:
Partnerji projekta:
Šola za ravnatelje
Nazaj na projekte

  • naučiti se prepoznati znake, ki kažejo na doživljanje stresa,
  • spoznati in uporabljati strategije za obvladovanje stresa,
  • izdelava načrta obvladovanja stresa.