Saj vrtec kot dom je...že 80 let

Projekti vrtca Manka Golarja Mednarodni, eko, turizem...

Mreže učečih se šol in vrtcev - organizacijska klima in mi med seboj

Izbrano področje: organizacijska klima in mi med seboj
Opis projekta:
Projekt vrtca Manka Golarja, Gornja Radgona:
Začetek projekta:
19 feb 2019
Spletna stran:
Partnerji projekta:
Šola za ravnatelje
Nazaj na projekte

  • graditi povezavo med strokovnim in osebnostnim razvojem posameznika ter razvojem in uspešnostjo vrtca,
  • spodbujati sodelovalno učenje - sistematično izmenjavo izkušenj in dobre prakse med vrtci oz. med zaposlenimi in jih spodbuditi in usposobiti, da lahko sami najdejo rešitve za svoje probleme, 
  • praktično izvesti izboljšavo in evalvacijo na področju, ki ga izberejo zaposleni vrtca, 
  • spodbujati sodelovalno vodenje.