Saj vrtec kot dom je...že 80 let

Projekti vrtca Manka Golarja Mednarodni, eko, turizem...

Medgeneracijsko sodelovanje

Medgeneracijsko sodelovanje
Opis projekta:
Projekt vrtca Manka Golarja, Gornja Radgona:
Začetek projekta:
02 sep 2019
Spletna stran:
Partnerji projekta:
Nazaj na projekte

Sodelovanje z Domom starejših občanov Gornja Radgona je pomemben vidik socialnega učenja, kjer otroci prevzemajo določene izkušnje starejših, s svojo igrivostjo pa prispevajo k izboljšanju kvalitete življenja stanovalcev doma. Vzgojiteljice želimo z različnimi dejavnostmi pri otrocih privzgojiti čut za starejše generacije, razumevanje starejših ter aktivno in pozitivno sodelovanje. 

SODELOVANJE VRTCA MANKA GOLARJA GORNJA RADGONA Z DOMOM STAREJŠIH OBČANOV

V Kurikulumu za vrtce (1999) so zapisana različna načela predšolske vzgoje. Eno izmed načel je načelo sodelovanja z okoljem. To poudarja »upoštevanje različnosti in možnosti uporabe naravnih in družbeno-kulturnih virov učenja v najbližjem okolju vrtca /…/ in upoštevanje naravnih in družbeno-kulturnih specifičnih okolij, iz katerega prihajajo otroci«. Tudi v Letnem delovnem načrtu Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona je zapisano sodelovanje z okoljem, pod katerega  spada sodelovanje z Domom starejših občanov v Gornji Radgoni.

Vrtec Manka Golarja in Dom starejših občanov sodelujeta že dobrih 11 let. Ideja za medgeneracijsko sodelovanje je bila na obeh straneh. Vsi smo si želeli sodelovanja, tako smo nekako skupaj sestavili tim, ki deluje še danes. Vsako leto si meseca septembra izdelamo podroben program sodelovanja  za celo šolsko leto. Pri tem smo pozorni predvsem na to, da so zadovoljni otroci vrtca, stanovalci doma in zaposleni. Tako smo se zelo veselili, ko smo prihajali v dom, kjer nam je stanovalec Bojan pripovedoval pravljice, stanovalka Ina pa je prihajala v vrtec in prebrala kakšno knjigo. Nastopi otrok v domu še vedno privabijo nasmeh na usta stanovalcem, še posebej ko jim podarimo šopek zvončkov ali drugo skromno pozornost, ki jo izdelajo otroci. Otroci si pridobijo marsikatero izkušnjo, ko skupaj s stanovalci pečejo piškote, Miklavže, barvajo jajčka … Skupaj poskrbimo  za ohranjanje kulturne dediščine ob postavitvi strašila, skupnih trgatvah, ličkanju koruze, pustnih rajanjih …  Seveda pa se najbolj veselimo Medgeneracijskega športno-zabavnega maratona, ki poteka že 11 let. Sprva je bilo to tekmovanje med vrtcem in domom, kasneje pa smo povabili še Varstveno delovni center Gornja Radgona in Socialno varstveni zavod Hrastovec. Na začetku je šlo za pravo malo tekmovanje, kasneje pa je to postalo bolj druženje več generacij in ni bilo pomembno, kdo zmaga.  Sodelovanje pa poteka tudi na kulturnem področju, saj v domu vsako leto pripravimo razstavo z izdelki otrok, prav tako skupaj s stanovalci celo leto skrbimo za urejanje vrtne gredice doma.

Naš cilj je predvsem  spodbujanje pozitivnega dialoga med generacijami (otroci, strokovne delavke in starejši) preko druženja in soustvarjanja, saj se zavedamo, da lahko marsikatero osamljenost, depresijo in gibalno neaktivnost spremenimo. Veseli nas, da z vsemi aktivnostmi otroci razvijajo vrednote, saj jim s tem privzgajamo spoštljiv odnos do starejših.

Zapisala: 

Nataša Benko, dipl. vzg.

  • spodbujanje pozitivnega dialoga med generacijami otrok, strokovnih delavk in starejših preko druženja in soustvarjanja

Aktivnosti so razvidne v gornji fotogaleriji.