Saj vrtec kot dom je...že 80 let

Projekti vrtca Manka Golarja Mednarodni, eko, turizem...

Medgeneracijsko sodelovanje

Medgeneracijsko sodelovanje
Opis projekta:
Projekt vrtca Manka Golarja, Gornja Radgona:
Začetek projekta:
01 sep 2015
Spletna stran:
Partnerji projekta:
Nazaj na projekte

Sodelovanje z Domom starejših občanov Gornja Radgona je pomemben vidik socialnega učenja, kjer otroci prevzemajo določene izkušnje starejših, s svojo igrivostjo pa prispevajo k izboljšanju kvalitete življenja stanovalcev doma. Vzgojiteljice želimo z različnimi dejavnostmi pri otrocih privzgojiti čut za starejše generacije, razumevanje starejših ter aktivno in pozitivno sodelovanje. 

  • spodbujanje pozitivnega dialoga med generacijami otrok, strokovnih delavk in starejših preko druženja in soustvarjanja

Aktivnosti so razvidne v gornji fotogaleriji.