Saj vrtec kot dom je...že 80 let

Projekti vrtca Manka Golarja Mednarodni, eko, turizem...

Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja

kratek opis
Opis projekta:
Projekt vrtca Manka Golarja, Gornja Radgona:
Začetek projekta:
02 sep 2019
Spletna stran:
Partnerji projekta:
Nazaj na projekte

Z načrtnim in sistematičnim izvajanjem izboljšav prispevati k večjemu zadovoljstvu vseh udeležencev in posredno zadovoljiti kriterije za notranjo in zunanjo presojo in ohranitev certifikata kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja.

  • sistematično razviti pristope, ki vodijo h kakovosti vzgoje in izobraževanja tako, da postanejo sestavni del življenja in dela vrtca
  • izvajati in evalvirati ankete med uporabniki vzgojno-izobraževalnega procesa z namenom izboljšanja kakovsti dela vrtca
  • vzpostaviti ustrezno organizacijsko in sodelovalno kulturo, iskati učinkovite poti komuniciranja in razvijati pripadnost zavodu
  • pridobivanje in vrednotenje rezultata delovanja in uspešnosti zavoda
  • razumevanje in izpolnjevanje zahtev in pričakovanj udeležencev v procesih vzgoje in izobraževanja