Saj vrtec kot dom je...že 80 let

Projekti vrtca Manka Golarja Mednarodni, eko, turizem...

Fit Slovenija

Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja

Ločujemo, varujemo, ustvarjamo

Mali sonček

Medgeneracijsko sodelovanje

Mednarodni projekt Odgovorno s hrano (We eat respondibly)

Pasavček

Pomahajmo v svet

Predšolska bralna značka - mali bralček

Program za otroke, ki niso vključeni v institucionalno vzgojo

Promocija zdravja na delovnem mestu

Skupna druženja otrok in strokovnih delavcev vrtca v enotah

Spodbujanje govornih kompetenc v predšolskem obdobju

Turizem in vrtec

Unicef - Punčka iz cunj

Varčevanje in naravni viri "varčne sijalke"

Voda - igrive kapljice

Zdravje v vrtcu

Zdravstvena vzgoja predšolskih otrok

Zobozdravstvena vzgoja s preventivo