Saj vrtec kot dom je...že 80 let

Projekti vrtca Manka Golarja Mednarodni, eko, turizem...

EKO vsebina

Fit Slovenija

Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja

Mali sonček

Medgeneracijsko sodelovanje

Pasavček

Pomahajmo v svet

Predšolska bralna značka - mali bralček

Program NEON za preventivo nasilja in zlorabe otrok

Program za otroke, ki niso vključeni v institucionalno vzgojo

Promocija zdravja na delovnem mestu

Skupna druženja otrok in strokovnih delavcev vrtca v enotah

Sobivanje- društvo za trajnostni razvoj

Spodbujanje govornih kompetenc v predšolskem obdobju

Turizem in vrtec

VARNO S SONCEM

Zdravje v vrtcu

Zdravstvena vzgoja predšolskih otrok

Zobozdravstvena vzgoja s preventivo

365 DNI TELOVADIMO VSI

Mreže učečih se šol in vrtcev - Znamo komunicirati s starši.!?

Naravoslovna in matematična pismenost (NA-MA poti)

React-EU – IKT za VIZ