Saj vrtec kot dom je...že 80 let

Vpis otrok Vpisi, izpisi in spremembe se opravijo v sredo, četrtek in petek.

Redni vpis otrok za novo šolsko leto poteka v mesecu marcu, vrtec pa vpisuje in sprejema otroke v svoje programe, na podlagi prijav, vse leto, če ima na razpolago prosta mesta. V primeru, da je prijav za sprejem otrok v vrtec več, kot prostih mest, o sprejemu odloča Komisija za sprejem otrok v vrtec.

Preko spodnje povezave lahko dostopate do podatkov o prostih mestih v našem vrtcu:
https://krka1.mss.edus.si/registriweb/ZavodPodatki.aspx?ZavodID=1091

Ob vpisu otroka v vrtec starši izpolnijo obrazec: »Vloga za sprejem otroka v vrtec«

Dobijo ga v vseh enotah vrtca ali na spletni strani vrtca . Otroka se sprejme v vrtec v skladu s Sklepom o sprejemu otroka v vrtec. Sklep izda ravnateljica najmanj 15 dni pred vključitvijo otroka v vrtec, z dnem vključitve in podpisa pogodbe pa prevzamejo starši vse obveznosti do vrtca. Že vpisani otroci se za posamezna šolska leta ne vpisujejo ponovno do vstopa v osnovno šolo.

pdf  PRIJAVA ZA VPIS OTROKA V VRTEC 2018

Pred prihodom v vrtec mora otrok opraviti zdravniški pregled. Potrdilo, ki ga starši dobijo od zdravnika pediatra, oddajo vzgojiteljici svojega otroka. 

 Starše novo vpisanih otrok vabimo na skupni roditeljski sestanek, kjer jih seznanimo z vsem, kar jih zanima o vključitvi otroka v vrtec in o dejavnosti vrtca. Vsak starš novo vpisanega otroka prejme mapo Prvič v vrtec, ki vsebuje: nasvete za starše, opis prilagoditvenih težav otrok, anketni vprašalnik za starše ter predlogo za uvajanje otroka v vrtec.

Vpis, izpis in spremembe naslova ali priimkov opravijo starši pri svetovalni delavki na upravi vrtca, v sredo, četrtek in petek med 7.00 in 14.00 uro.

Starši izpišejo otroka iz programa s tem, da izpolnijo obrazec »Izjava o stalnem izpisu otroka«, ki ga dobijo na upravi, v vseh enotah vrtca ali na spletni strani vrtca. Obrazec morajo starši oddati 15 dni pred datumom izpisa. Starši oddajo izpolnjen obrazec vzgojiteljici svojega otroka.

pdf Izjava o stalnem izpisu otroka iz vrtec

Ostali dokumenti, ki jih potrebujete so na strani OBRAZCI, beri več...

logo2Vrtec Manka Golarja
Gornja Radgona
Kocljeva ulica 2
Sl-9250 Gornja Radgona
  02/ 561-1274

Hitri dostopi

Za starše
Svetovalna služba
Prehrana
Vpis v vrtec / Izpis
Obrazci
Napoved dogodkov
Novice
Ravnateljica: 
mag. Breda Forjanič
02/ 561 1129, 041 685 130
breda.forjanic@guest.arnes.si
Poslovni sekretar: 
Miran Gomboc
02/ 561 1274
miran.gomboc@guest.arnes.si
Svetovalna delavka:
Barbara Horvat, prof.ped.
02/ 561 1056
barbara.horvat1@guest.arnes.si