Saj vrtec kot dom je...že 80 let

Vpis otrok Vpisi, izpisi in spremembe se opravijo na upravi vrtca vsak dan med 7.00 in 14.00 uro.

Redni vpis otrok za novo šolsko leto poteka v mesecu marcu, vrtec pa vpisuje in sprejema otroke v svoje programe, na podlagi prijav, vse leto, če ima na razpolago prosta mesta. V primeru, da je prijav za sprejem otrok v vrtec več, kot prostih mest, o sprejemu odloča Komisija za sprejem otrok v vrtec.

Preko spodnje povezave lahko dostopate do podatkov o prostih mestih v našem vrtcu:                                                                                      https://krka1.mss.edus.si/registriweb/ZavodPodatki.aspx?ZavodID=1091

Ob vpisu otroka v vrtec starši izpolnijo obrazec: »Vloga za sprejem otroka v vrtec«

Dobijo ga v vseh enotah vrtca ali na spletni strani vrtca . Otroka se sprejme v vrtec v skladu s Sklepom o sprejemu otroka v vrtec. Sklep izda ravnateljica najmanj 15 dni pred vključitvijo otroka v vrtec, z dnem vključitve in podpisa pogodbe pa prevzamejo starši vse obveznosti do vrtca. Že vpisani otroci se za posamezna šolska leta ne vpisujejo ponovno do vstopa v osnovno šolo

PRIJAVA ZA VPIS OTROKA V VRTEC

Pred prihodom v vrtec mora otrok opraviti zdravniški pregled. Potrdilo, ki ga starši dobijo od zdravnika pediatra, oddajo vzgojiteljici svojega otroka. 

 Starše novo vpisanih otrok vabimo na skupni roditeljski sestanek, kjer jih seznanimo z vsem, kar jih zanima o vključitvi otroka v vrtec in o dejavnosti vrtca. Vsak starš novo vpisanega otroka prejme mapo Prvič v vrtec, ki vsebuje: nasvete za starše, opis prilagoditvenih težav otrok, anketni vprašalnik za starše ter predlogo za uvajanje otroka v vrtec.

Vpis, izpis in spremembe naslova ali priimkov opravijo starši na upravi vrtca, vsak dan med 7.00 in 14.00 uro.

Starši izpišejo otroka iz programa s tem, da izpolnijo obrazec »Izjava o stalnem izpisu otroka«, ki ga dobijo na upravi, v vseh enotah vrtca ali na spletni strani vrtca. Obrazec morajo starši oddati 15 dni pred datumom izpisa. Starši oddajo izpolnjen obrazec vzgojiteljici svojega otroka.

Izjava o stalnem izpisu otroka

Ostali dokumenti, ki jih potrebujete so na strani OBRAZCI, beri več...

logo2Vrtec Manka Golarja
Gornja Radgona
Kocljeva ulica 2
Sl-9250 Gornja Radgona
  02/ 560 15 00
 info@vrtec-radgona.si
 
                                                                                                                                                                                                                                                

Hitri dostopi

Za starše
Svetovalna služba
Prehrana
Vpis v vrtec / Izpis
Obrazci
Napoved dogodkov
Novice
Ravnateljica: 
mag. Breda Forjanič
02/ 560 15 01, 041 685 130
breda.forjanic@vrtec-radgona.si
Tajnica VIZ in obračun položnic: 
Nina Kocbek
02/ 560 15 00
nina.kocbek@vrtec-radgona.si
Svetovalna delavka:
Martina Babič, prof.ped.
02/ 560 15 12
martina.babic@vrtec-radgona.si