Saj vrtec kot dom je...že 80 let

Svetovalna služba Delo svetovalne delavke je namenjeno vsem otrokom.

Ko otrok začne obiskovati vrtec, se prične tkati vez med družino, otrokom in vrtcem. Vzgoja v družini in vzgoja v vrtcu se medsebojno povezujeta, prepletata in dopolnjujeta.

Svetovalna delavka želi v sodelovanju z vami starši, z vzgojiteljicami, s pomočnicami vzgojiteljic in z vodstvom vrtca ustvarjati pogoje, v katerih se bodo otroci čim bolje celostno razvijali.

Delo svetovalne delavke je namenjeno vsem otrokom. Svetovalna delavka si prizadeva, da bi odrasli otroke, med njimi tudi vašega, bolje razumeli in se na njihove potrebe primerno odzivali. V kolikor je potrebno, svetovalna delavka, v soglasju z vami, pri svojem delu, sodeluje tudi z drugimi strokovnimi institucijami.

Najpogostejše teme, o katerih se lahko pogovarjate s svetovalno delavko:
- Priprava in posvetovanje ob vključitvi otroka v vrtec.
- Posvetovanje o vzgoji in o otrokovem razvoju.
- Posvetovanje ob vstopu v šolo.
- Posvetovanje ob kritičnih situacijah v družini (rojstvo, razveza ali ločitev, selitev, smrt, odvisnost, druge stiske, s katerimi se srečujete kot starši).
- Razumevanje in pomoč pri odpravljanju otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk (težave pri hranjenju, spanju in bioritmu, močenje postelje in blatenje oz. zadrževanje, nemirnost, nočne more, strah, samozadovoljevanje, agresivno vedenje in drugo).
- Svetovanje o možni pomoči otroku s težavami in motnjami v razvoju ter nadarjenemu otroku.

Svetovalna delavka vam je na razpolago:

- preko elektronske pošte: martina.babic@vrtec-radgona.si

- ponedeljek, sreda, četrtek med 7.00 in 15.00 uro

- izjemoma po dogovoru. 

logo2Vrtec Manka Golarja
Gornja Radgona
Kocljeva ulica 2
Sl-9250 Gornja Radgona
  02/ 560 15 00
 info@vrtec-radgona.si
 
                                                                                                                                                                                                                                                

Hitri dostopi

Za starše
Svetovalna služba
Prehrana
Vpis v vrtec / Izpis
Obrazci
Napoved dogodkov
Novice
Ravnateljica: 
Sabina Steyer Debeljak, mag.prof.pred.vzg.
02/ 560 15 01, 031 662 254
sabina.s.debeljak@vrtec-radgona.si
Poslovna sekretarka: 
Nina Kocbek
02/ 560 15 00
nina.kocbek@vrtec-radgona.si
Svetovalna delavka:
Martina Babič, prof.ped.
02/ 560 15 12
martina.babic@vrtec-radgona.si