Saj vrtec kot dom je...že 80 let

Program vrtca DNEVNI PROGRAM, v katerega so vključeni otroci I. in II. starostnega obdobja.

Program izvajamo v vseh enotah Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona in traja do 9 ur. Otroci s posebnimi potrebami so vključeni v redne oddelke vrtca. Po potrebi jim zagotavljamo dodatno individualno pomoč pedagoginje in drugih strokovnih delavcev, v skladu z Individualnim načrtom pomoči družini in zapisnikom multidisciplinarnega tima. (Zakon o zgodnji celostni obravnavi otrok s posebnimi potrebami).

Program izvajamo od 1. septembra do 31. avgusta, obsega vzgojo in izobraževanje, varstvo ter prehrano otrok.

foto01

Obogatitvene dejavnosti, ki jih izvajajo strokovne delavke vrtca:

Programi so brezplačni, namenjeni otrokom od 4. do 6. leta starosti. 


Enota_kocljeva2 Enota KOCLJEVA 2, Kocljeva ulica 2, 9250 Gornja Radgona

DEJAVNOST STROKOVNE DELAVKE

Čarobni svet lutkNatalija Zupančič 

Enota_kocljeva4 Enota KOCLJEVA 4, Kocljeva ulica 4, 9250 Gornja Radgona

DEJAVNOST STROKOVNE DELAVKE

Cici vesela šola Nada VeingerlVrtec Črešnjevci Enota ČREŠNJEVCI, Črešnjevci 166, 9250 Gornja Radgona

DEJAVNOST STROKOVNE DELAVKE
Ustvarjalni gib
Tadeja Štuhec

Pisano ustvarjanje Daša Benko
Cici matematik Ksenja Karlo
Mega gibalnica Darja Vajngerl

Nadstandardni programi, ki jih izvajajo zunanji sodelavci:

Nadstandardne programe predlaga oz. daje soglasje k predlogu ravnatelja svet staršev.
Starši jih, v dogovoru z izvajalci, dodatno financirajo. Programi se ne izvajajo v okviru kurikula za vrtce.

Pričetek izvajanja dejavnosti je dovoljen po 15.uri.

Celoletne vsebine, namenjene dvigu kvalitete življenja otrok v vrtcu:

 • pet stopenjsko projektno in procesno razvojno načrtovanje z dokumentiranjem,
 • eko vsebine v okviru programa Eko šola kot način življenja,
 • delo v skladu z modelom Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja,
 • mednarodni projekt Fit Slovenija in Zlati sonček,
 • projekt s knjigo Mali bralček,
 • zobozdravstvena vzgoja s preventivo,
 • medgeneracijsko sodelovanje z domom starejših,
 • vsebine na temo Unicef,
 • zdravje v vrtcu,
 • zdravstvena vzgoja predšolskih otrok,
 • NA-MA POTI matematična pismenost,
 • promocija zdravja na delovnem mestu,
 • spodbujanje govornih kompetenc v predšolskem obdobju,
 • mreže učečih se šol in vrtcev

Celoletne dejavnosti, namenjene strokovnemu spopolnjevanju pedagoških delavcev vrtca:

 • tematske konference (samoevalvacija, spodbujanje jezikovnih kompetenc in ustvarjalnosti otok, rekonceptualizacija časa, bivanje na prostem),
 • strokovni aktivi,
 • izvajanje modela Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja,
 • mreža mentorskih vrtcev,
 • študijske skupine,
 • mednarodni projekt Fit Slovenije,
 • posveti, seminarji, predavanja.

Programi za otroke, ki niso vključeni v institucionalno vzgojo:

Skupne igre in ustvarjanje otrok v:

 • tednu otroka,
 • veselem decembru in
 • igralnih uricah v mesecu aprilu.
logo2Vrtec Manka Golarja
Gornja Radgona
Kocljeva ulica 2
Sl-9250 Gornja Radgona
  02/ 560 15 00
 info@vrtec-radgona.si
 
                                                                                                                                                                                                                                                

Hitri dostopi

Za starše
Svetovalna služba
Prehrana
Vpis v vrtec / Izpis
Obrazci
Napoved dogodkov
Novice
Ravnateljica: 
mag. Breda Forjanič
02/ 560 15 01, 041 685 130
breda.forjanic@vrtec-radgona.si
Tajnik VIZ: 
Miran Gomboc
02/ 560 15 00
miran.gomboc@vrtec-radgona.si
Svetovalna delavka:
Martina Babič, prof.ped.
02/ 560 15 12
martina.babic@vrtec-radgona.si