Saj vrtec kot dom je...že 80 let

Program vrtca DNEVNI PROGRAM, v katerega so vključeni otroci I. in II. starostnega obdobja.

Program izvajamo v vseh enotah Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona in traja do 9 ur. Otroci s posebnimi potrebami so vključeni v redne oddelke vrtca. Po potrebi jim zagotavljamo dodatno individualno pomoč pedagoginje in drugih strokovnih delavcev, v skladu z odločbo Zavoda RS za šolstvo. 

Program izvajamo od 1. septembra do 31. avgusta, obsega vzgojo in izobraževanje, varstvo ter prehrano otrok.

foto01

Obogatitvene dejavnosti, ki jih izvajajo strokovne delavke vrtca:

Programi so brezplačni, namenjeni otrokom od 4. do 6. leta starosti. 


Enota_kocljeva2 Enota KOCLJEVA 2, Kocljeva ulica 2, 9250 Gornja Radgona

DEJAVNOST STROKOVNE DELAVKE DAN IZVAJANJA URA IZVAJANJA
Mali naravoslovci Ivona Kovačič, Jasmina Paldauf Ponedeljek 13.15 - 13.45
Nemščina za cicibane Simona Kotnik   
Torek 13.15 - 13.45
Pevski zbor Nataša Benko, Sabina Steyer Debeljak, Tadeja Nekrep, Nuša Mencigar Sreda 13.15 - 13.45
Likovna ustvarjalnica Hermina Holer Četrtek 13.15 - 13.45
Otroška folklora Tatjana J. Kager, Sabina S. Debeljak, Marina Rožman Četrtek 13.15 - 13.45
Matematika skozi igro Angela Štanta 
Petek 13.15 - 13.45

Enota_kocljeva4 Enota KOCLJEVA 4, Kocljeva ulica 4, 9250 Gornja Radgona

DEJAVNOST STROKOVNE DELAVKE DAN IZVAJANJA URA IZVAJANJA
Zabavna matematika Dolores Martinec, Doris Pučko Ponedeljek 13.15 - 13.45
Plesne igre Tonja Stanek     
Torek 13.15 - 13.45
Pevski zbor Nataša Benko, Sabina S. Debeljak, Tadeja Nekrep, Nuša Mencigar
Sreda 13.15 - 13.45
Likovna ustvarjalnica Marina Rožman Sreda 13.15 - 13.45
Otroška folklora Tatjana J. Kager, Sabina S. Debeljak, Marina Rožman
Četrtek 13.15 - 13.45
Urice za vedoželjne Nada Veingerl, Helena S. Pintarič    
Petek 13.15 - 13.45

Vrtec Črešnjevci Enota ČREŠNJEVCI, Črešnjevci 166, 9250 Gornja Radgona

DEJAVNOST STROKOVNE DELAVKE DAN IZVAJANJA URA IZVAJANJA
Mali naravoslovci Simona Pertoci Ponedeljek 13.15 - 13.45
Jaz v drugi obleki Staša Šipek Torek 13.15 - 13.45
Mali umetniki Daša Benko Sreda 13.15 - 13.45
Nemščina za cicibane Gabrijela Petek Četrtek 13.15 - 13.45

Vrtec Negova Enota NEGOVA, Negova 20, 9245 Spodnji Ivanjci

DEJAVNOST STROKOVNE DELAVKE DAN IZVAJANJA URA IZVAJANJA
Prijatelji narave Slavica Marinič, Brigita Rök Ponedeljek 13.15 - 13.45
Igram se z lutko Irena Domanjko Seršen, Katja Potočnik Sreda 13.15 - 13.45
Gibalne urice Darja Vajngerl, Romanca Rapold Četrtek 13.15 - 13.45
Plesna ustvarjalnica Mihaela Plemenič, Brigita Pal Četrtek 13.15 - 13.45
Nadstandardni programi, ki jih izvajajo zunanji sodelavci:

Nadstandardne programe predlaga oz. daje soglasje k predlogu ravnatelja svet staršev.
Starši jih, v dogovoru z izvajalci, dodatno financirajo. Programi se ne izvajajo v okviru kurikula za vrtce.

Pričetek izvajanja dejavnosti je dovoljen po 15.uri.

Celoletne vsebine, namenjene dvigu kvalitete življenja otrok v vrtcu:

 • eko vsebine v okviru programa Eko šola kot način življenja,
 • delo v skladu z modelom Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja,
 • mednarodni projekt Fit Slovenija in Zlati sonček,
 • projekt s knjigo Mali bralček in Eko beri,
 • zobozdravstvena vzgoja s preventivo,
 • medgeneracijsko sodelovanje z domom starejših,
 • timsko delo na podlagi koncepta Reggio Emilia,
 • vsebine na temo Unicef,
 • zdravje v vrtcu,
 • mednarodno sodelovanje z vrtcem v Bad Radkersburgu,
 • spodbujanje govornih kompetenc v predšolskem obdobju.

Celoletne dejavnosti, namenjene strokovnemu spopolnjevanju pedagoških delavcev vrtca:

 • tematske konference (samoevalvacija, spodbujanje jezikovnih kompetenc in ustvarjalnosti otok, rekonceptualizacija časa, bivanje na prostem),
 • strokovni aktivi,
 • izvajanje modela Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja,
 • mreža mentorskih vrtcev,
 • študijske skupine,
 • mednarodni projekt Fit Slovenije,
 • posveti, seminarji, predavanja.

Programi za otroke, ki niso vključeni v institucionalno vzgojo:

Skupne igre in ustvarjanje otrok v:

 • tednu otroka,
 • veselem decembru in
 • igralnih uricah v mesecu aprilu.
logo2Vrtec Manka Golarja
Gornja Radgona
Kocljeva ulica 2
Sl-9250 Gornja Radgona
  02/ 561-1274

Hitri dostopi

Za starše
Svetovalna služba
Prehrana
Vpis v vrtec / Izpis
Obrazci
Napoved dogodkov
Novice
Ravnateljica: 
mag. Breda Forjanič
02/ 561 1129, 041 685 130
bforjanic@gmail.com
Poslovni sekretar: 
Miran Gomboc
02/ 561 1274
gomboss@gmail.com
Svetovalna delavka:
Barbara Horvat, prof.ped.
02/ 561 1056
bhorvat80@gmail.com