Saj vrtec kot dom je...že 80 let

Program vrtca DNEVNI PROGRAM, v katerega so vključeni otroci I. in II. starostnega obdobja.

Program izvajamo v vseh enotah Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona in traja do 9 ur. Otroci s posebnimi potrebami so vključeni v redne oddelke vrtca. Po potrebi jim zagotavljamo dodatno individualno pomoč pedagoginje in drugih strokovnih delavcev, v skladu z Individualnim načrtom pomoči družini in zapisnikom multidisciplinarnega tima. (Zakon o zgodnji celostni obravnavi otrok s posebnimi potrebami).

Program izvajamo od 1. septembra do 31. avgusta, obsega vzgojo in izobraževanje, varstvo ter prehrano otrok.

foto01

Obogatitvene dejavnosti, ki jih izvajajo strokovne delavke vrtca:

Obogatitvene dejavnosti so brezplačne in se izvajajo v skladu s priporočili NIJZ (v mehurčkih)


DEJAVNOSTI STROKOVNE DELAVKE
Cici vesela šolaKatija Čerpnjak, Janja Munda
Mali naravoslovciIvona Kovačič
Ustvarjalni gibTadeja Štuhec
Zaplešimo in se zavrtimo v stare časeMarina Rožman, Tatjana J. Kager
V čudovitem svetu glasbeLidija Bratuša, Tina Obrulj
Zabavna matematikaMaša Kaučič, Doris Pučko

DEJAVNOSTSTROKOVNE DELAVKE
Čarobni svet lutkTanja Berdnik, Natalija Zupančič
V čudovitem svetu glasbeLidija Bratuša, Tina Obrulj
Prisluhnimo naraviIrena D. Seršen
Zabavna matematikaMaša Kaučič, Doris Pučko
Zaplešimo in se zavrtimo v stare časeMarina Rožman, Tatjana J. Kager
Cici vesela šolaErika Bračko

DEJAVNOSTSTROKOVNE DELAVKE
Barvna zabavaDaša Benko

Nadstandardni programi, ki jih izvajajo zunanji sodelavci:

Nadstandardne programe predlaga oz. daje soglasje k predlogu ravnatelja svet staršev.
Starši jih, v dogovoru z izvajalci, dodatno financirajo. Programi se ne izvajajo v okviru kurikula za vrtce.

Pričetek izvajanja dejavnosti je dovoljen po 15.uri.

Celoletne vsebine, namenjene dvigu kvalitete življenja otrok v vrtcu:

 • eko vsebine v okviru programa Eko šola kot način življenja,
 • delo v skladu z modelom Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja,
 • mednarodni projekt Fit Slovenija in Mali sonček,
 • projekt s knjigo Mali bralček,
 • vzgoja za ustno zdravlje,
 • medgeneracijsko sodelovanje z domom starejših,
 • zdravje v vrtcu,
 • zdravstvena vzgoja predšolskih otrok,
 • promocija zdravja na delovnem mestu,
 • spodbujanje govornih kompetenc v predšolskem obdobju,
 • mreže učečih se šol in vrtcev

Celoletne dejavnosti, namenjene strokovnemu spopolnjevanju pedagoških delavcev vrtca:

 • tematske konference (samoevalvacija, spodbujanje jezikovnih kompetenc in ustvarjalnosti otok, rekonceptualizacija časa, bivanje na prostem),
 • strokovni aktivi,
 • izvajanje modela Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja,
 • mreža mentorskih vrtcev,
 • študijske skupine,
 • mednarodni projekt Fit Slovenije,
 • posveti, seminarji, predavanja.

Programi za otroke, ki niso vključeni v institucionalno vzgojo:

Skupne igre in ustvarjanje otrok v:

 • tednu otroka,
 • veselem decembru in
 • igralnih uricah v mesecu marcu.
logo2Vrtec Manka Golarja
Gornja Radgona
Kocljeva ulica 2
Sl-9250 Gornja Radgona
  02/ 560 15 00
 info@vrtec-radgona.si
 
                                                                                                                                                                                                                                                

Hitri dostopi

Za starše
Svetovalna služba
Prehrana
Vpis v vrtec / Izpis
Obrazci
Napoved dogodkov
Novice
Ravnateljica: 
Sabina Steyer Debeljak, mag.prof.pred.vzg.
02/ 560 15 01, 031 662 254
sabina.s.debeljak@vrtec-radgona.si
Poslovna sekretarka: 
Nina Kocbek
02/ 560 15 00
nina.kocbek@vrtec-radgona.si
Svetovalna delavka:
Martina Babič, prof.ped.
02/ 560 15 12
martina.babic@vrtec-radgona.si