Saj vrtec kot dom je...že 80 let

Predstavitev vrtca Nagovor ravnateljice Sabine Steyer Debeljak

IMG_0506Dobrodošli na spletni strani Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona, prvega energetsko varčnega vrtca v Sloveniji. Naš vrtec je javni zavod, ki deluje že od leta 1935, njegova ustanoviteljica pa je Občina Gornja Radgona. Danes vrtec deluje na treh lokacijah oz. v treh enotah.

Naša najpomembnejša naloga je zagotavljanje kakovostnih in stimulativnih učno-vzgojnih programov, ki temeljijo na kurikulu za vrtce in omogočajo optimalni razvoj vsakega posameznika, upoštevajoč interese, potrebe in individualne posebnosti otrok.

V našem vrtcu dajemo velik poudarek EKO vsebinam, zato smo vključeni v številne EKO projekte na državni in mednarodni ravni.

Poudarek dajemo timskemu delu in povezovanju zaposlenih na različnih ravneh, v svoje delo pa z veseljem vključujemo tudi starše. S skupnim sodelovanjem ustvarjamo najboljše pogoje za otrokov razvoj in napredek, usklajeno delovanje institucionalne in družinske vzgoje pa omogoča otrokom občutek varnosti in sprejetosti, kar je predpogoj za njegovo učenje.

Prepričani smo, da bomo z dobrim delom in uresničevanjem vizije vrtca zagotovili odlične pogoje in kakovostno predšolsko vzgojo za sedanje in prihodnje generacije predšolskih otrok.

Sabina Steyer Debeljak
ravnateljica Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona

Vizija

Skupni koraki nas vodijo k odličnosti.

Poslanstvo

V skladu s potrebami okolja, z zagotavljanjem zdravega, varnega življenjskega sloga, ter z dobro timsko organizacijo dela, zagotavljati kakovostne in stimulativne učno vzgojne programe predšolske vzgoje, kateri temeljijo na kurikulu za vrtce in so v zadovoljstvo otrok, staršev, zaposlenih in ustanovitelja.

Prepoznavnost in varstvo osebnih podatkov
Prvi primer celovite energetske prenove javne stavbe v Sloveniji

Od jeseni 2007 do jeseni 2009 je v Vrtcu Manka Golarja v Gornji Radgoni tekla celovita energetska prenova stavb vrtca. Namen tega projekta je bil doseči pasivni standard. Z vzpodbujanjem rabe obnovljivih virov energije in učinkovito rabo energije bomo zmanjšali onesnaževanje okolja. Energetska obnova dveh enot Vrtca Manka Golarja je prvi slovenski primer celovite prenove javne zgradbe na  nizkoenergetski nivo oz. pasivni standard.

Energijska prenova enote vrtca

V letu 2013 je Občina Gornja Radgona pristopila k izgradnji novega nizkoenergijskega vrtca v Črešnjevcih. 19.5.2014 smo v enoto vrtca vključili prvi generacijo predšolskih otrok.

Cilj: bolj prijazen vrtec

Z energetsko celovito prenovo stavb je Vrtec Manka Golarja postal bolj udobno, zdravo in prijetno okolje tako za otroke kot za zaposlene, ki delajo v njem, obenem pa zmanjša ekološko obremenjevanje okolja in finančne stroške obratovanja.

Kaj pomeni energetska prenova?
  • zmanjšanje energije, potrebne za ogrevanje
  • zasnova učinkovitega naravnega osvetljevanja in poletnega senčenja
  • pasivno hlajenje s toplotno črpalko
  • učinkovito prezračevanje ter
  • priprava tople vode s sprejemniki sončne energije.

Posebej nas veseli, da se pomena energetske prenove vrtca zavedajo tako otroci, kot njihovi starši in zaposleni ter da vsi skupaj z nasmehom na ustih prihajamo v našo hišo, za katero je pesnik in pisatelj Manko Golar, po katerem naš vrtec nosi ime, zapisal:  

sajvrteckotdomje


VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:

Ime in priimekPrimož Obreht, univ. dipl. prav.
Delovno mestoPravnik, zaposlen v podjetju Center za pravno pomoč d.o.o., Mariborska cesta 69, 3000 Celje
Elektronski naslov info@czpp.si
Telefon059 340 910

Enota Kocljeva 2
Enota Kocljeva 2
Kocljeva ulica 2,
9250 Gornja Radgona
POSLOVALNI ČAS:
od 5.30 do 16.30 ure
TELEFON: 1. vhod: 02  560 15 05; 2. vhod: 02 560 15 06; 3. vhod: 02 560 15 07

 
Več o nas
Enota Kocljeva 4
Enota Kocljeva 4
Kocljeva ulica. 4,
9250 Gornja Radgona
POSLOVALNI ČAS:
od 5.30 do 16.30 ure
TELEFON: 1. vhod: 02 560 15 15, 2. vhod: 02 560 15 16; 3. vhod: 02 560 15 17
 
Več o nas
Enota Črešnjevci
Enota Črešnjevci
Črešnjevci 166,
9250 Gornja Radgona
POSLOVALNI ČAS:
od 5.30 do 16.30 ure
TELEFON: 02 560 15 20; 02 560 15 23

 
Več o nas


Pridruži se e-novicam Vrtca Manka Golarja

Ko se naročite na e-novice Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona, boste prejeli obvestila in novice o dogodkih in projektih, ki jih izvajamo v vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona

Pridruži se

logo2Vrtec Manka Golarja
Gornja Radgona
Kocljeva ulica 2
Sl-9250 Gornja Radgona
  02/ 560 15 00
 info@vrtec-radgona.si
 
                                                                                                                                                                                                                                                

Hitri dostopi

Za starše
Svetovalna služba
Prehrana
Vpis v vrtec / Izpis
Obrazci
Napoved dogodkov
Novice
Ravnateljica: 
Sabina Steyer Debeljak, mag.prof.pred.vzg.
02/ 560 15 01, 031 662 254
sabina.s.debeljak@vrtec-radgona.si
Poslovna sekretarka: 
Nina Kocbek
02/ 560 15 00
nina.kocbek@vrtec-radgona.si
Svetovalna delavka:
Martina Babič, prof.ped.
02/ 560 15 12
martina.babic@vrtec-radgona.si