Saj vrtec kot dom je...že 80 let

Kontakt in lokacija Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona

Uprava Vrtca Manka Golarja
Gornja Radgona

Kocljeva ulica 2, 9250 Gornja Radgona
Telefon: 02 561-1274
Faks: 02 561-1274

vrtec.manka.golarja@guest.arnes.si
info@vrtec-radgona.si  

                    

Ravnateljica vrtca:
mag. Breda Forjanič

02 561-11-29, 041-685-130
breda.forjanic@guest.arnes.si breda.forjanic@vrtec-radgona.si


Pomočnica ravnateljice:
Tatjana Jakopec Kager, dipl. vzg.

02 561-12-74
tatjana.jakopec-kager@guest.arnes.si
tatjana.j.kager@vrtec-radgona.si

Računovodja:
Gregor Rous

02 561-1056
gregor.rous@guest.arnes.si             gregor.rous@vrtec-radgona.si

Tajnik VIZ:
Miran Gomboc
02 561-1274                                    miran.gomboc@guest.arnes.si         miran.gomboc@vrtec-radgona.si


Svetovalna delavka:
Martina Babič, ped.

02 561-1056 int. 26
martina.babic@guest.arnes.si
martina.babic@vrtec-radgona.si

Organizatorka prehrane in ZHR:
Darija Dresler, univ.dipl.ing.živ.teh.

02 561-1274
darja.dresler@guest.arnes.si          darja.dresler@vrtec-radgona.si

Kontaktni obrazec:

Varstvo osebnih podatkov