Saj vrtec kot dom je...že 80 let

Kontakt in lokacija Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona

Uprava Vrtca Manka Golarja
Gornja Radgona

Kocljeva ulica 2, 9250 Gornja Radgona
Telefon: 02 561-1274
Faks: 02 561-1274

e-pošta:  vrtec.manka.golarja@guest.arnes.si
e-pošta: info@vrtec-radgona.si

Ravnateljica vrtca:
mag. Breda Forjanič

02 561-11-29, 041-685-130
e-pošta: breda.forjanic@guest.arnes.si

Pomočnica ravnateljice:
Tatjana Jakopec Kager, dipl. vzg.

02 561-12-74
e-pošta: tatjana.jakopec-kager@guest.arnes.si

Računovodja:
Gregor Rous

02 561-1056
e-pošta: gregor.rous@guest.arnes.si

Tajnik VIZ:
Miran Gomboc
02 561-1274
e-pošta: miran.gomboc@guest.arnes.si

Svetovalna delavka:
Barbara Horvat, prof.ped.

02 561-1056 int. 26
e-pošta: barbara.horvat1@guest.arnes.si

Organizatorka prehrane in ZHR:
Darija Dresler, univ.dipl.ing.živ.teh.

02 561-1274
e-pošta: darja.dresler@guest.arnes.si

Kontaktni obrazec:

Varstvo osebnih podatkov