Saj vrtec kot dom je...že 80 let

Kontakt in lokacija Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona

Uprava Vrtca Manka Golarja
Gornja Radgona

Kocljeva ulica 2, 9250 Gornja Radgona
Telefon: 02 560 15 00

info@vrtec-radgona.si  

                    

Ravnateljica vrtca:
mag. Breda Forjanič

02 560 15 01, 041-685-130
breda.forjanic@vrtec-radgona.si


Pomočnica ravnateljice:
Tatjana Jakopec Kager, dipl. vzg.

02 560 15 02
tatjana.j.kager@vrtec-radgona.si

Računovodja:
Gregor Rous

02 560 15 10                                                              gregor.rous@vrtec-radgona.si

Tajnik VIZ:
Miran Gomboc
02 560 15 00                                                          miran.gomboc@vrtec-radgona.si


Svetovalna delavka:
Martina Babič, ped.

02 560 15 12
martina.babic@vrtec-radgona.si

Organizatorka prehrane in ZHR:
Darija Dresler, univ.dipl.ing.živ.teh.

02 560 15 02
darija.dresler@vrtec-radgona.si

Kontaktni obrazec:

Varstvo osebnih podatkov