Saj vrtec kot dom je...že 80 let

Izjava o dostopnosti Delno skladna z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij

Izjava o dostopnosti se nanaša na uporabo celotnega spletišča www.vrtec-radgona.si

S spodbujanjem vključenosti in dostopnosti lahko vsem omogočimo enake možnosti za razvoj. Pomembno je, da se uporabnikom omogoči zaznavanje, razumevanje, navigacijo ter interakcijo s spletom. S tem namenom smo na spletni strani vrtca dodali nov vtičnik, ki ponuja funkcionalnosti, namenjene osebam s posebnimi potrebami.

Z vtičnikom obiskovalcem omogočamo, da prikaz spletišča prilagodijo svojim potrebam.

Nabor storitev za dostopnost

Spletna stran ima razumljivo in konsistentno strukturo in navigacijo.

Spletno mesto vam omogoča:

 • izbiro velikosti pisave
 • izbiro razmika besedila,
 • spremembo kontrasta barv,
 • vse povezave so barvno označene,
 • ustaviti animacije,
 • spremembo oblike kurzorja,
 • vpogled v zemljevid strani.

Fizična in komunikacijska dostopnost

DOSTOP Z JAVNIM PREVOZOM: Vrtec se nahaja v neposredni bližini Doma starejših občanov Gornja Radgona, športnega centra in Sejmišča Gornja Radgona. Oddaljenost od avtobusne postaje je 600 m oz. 7 minut peš hoje preko Panonske in Mladinske ulice v Gornji Radgoni.

DOSTOP Z OSEBNIM AVTOMOBILOM: Z osebnim avtomobilom lahko pridete neposredno do stavbe vrtca, kjer imamo dovolj parkirnih mest. Vrtec ima urejeno eno parkirno mesto za invalide, ki je posebej označeno.

TEHNIČNI PRIPOMOČKI ZA RANLJIVE SKUPINE: Zunanji obiskovalci, vključno z ranljivimi osebami, svoj obisk najavijo na telefonski številki 02 560 15 00 in vstopajo v upravo vrtca. Ostala vrata vrtca so, v skladu z varnostnim načrtom, zaklenjena med 9. in 13. uro. Vstop invalidnim osebam in osebam s psom vodičem je omogočen, saj je vrtec pritličen in nima  stopnic. 

Stopnja skladnosti

Spletna stran je postavljeno v jeziku HTML5 ter uporablja CSS3 stilske predloge (angl. Cascading Style Sheets). Za interakcije in določene funkcionalnosti se uporablja jQuery JavaScript knjižnica.

Javno dostopni del spletne strani  www.vrtec-radgona.si dosega raven dostopnosti AA smernic za načrtovanje spletnih vsebin Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0, ki so objavljene na spletnem naslovu http://www.w3.org/TR/WCAG20/ in je delno skladen z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacijstandardom SIST EN 301 549 V2.1.2, ki je zahtevan v ZDSMA, zaradi v nadaljevanju naštetih izjem. 

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča vrtca Manka Golarja Gornja Radgona nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
 • različne kompleksne tabele s podatki,
 • vsebina v formatih, ki zahteva prenos in uporabo namenskih aplikacij,
 • video vsebine nimajo ustreznih podnapisov, transkriptov ali zvočnih opisov, prav tako nekatere video vsebine nimajo podnapisov, ki so berljivi z bralniki, ampak so integrirani v video

Povratne in kontaktne informacije

Obvestila o primerih neskladnosti sprejemamo na elektronski naslov info@vrtec-radgona.si. Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od njegovega/njenega prejema.

Nadzor nad izvajanjem Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo. 

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.uiv@gov.si.

Ministrstvo za javno upravo
Uprava za informacijsko varnost
Inšpekcija za informacijsko družbo

Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
gp.uiv@gov.si  
www.uiv.gov.si

Datum objave spletnega mesta

Spletišče je bilo v obstoječi grafični podobi objavljeno 14. 9. 2015.

Priprava izjave o dostopnosti

Izjava je bila pripravljena 16. 11. 2020 na podlagi samoocene izdelovalca spletne strani.
Izjava je bila nazadnje pregledana in dopolnjena 28. 12. 2020.