Saj vrtec kot dom je...že 80 let

Foto galerija enote Kocljeva 2 šol. leto 2023/24 Objava fotografij dogodkov iz enot Vrtca Manka Golarja

V rubriki galerija si lahko ogledate utrinke z vsakodnevnega življenja in dela v vrtcu, izdelkov otrok, ter vpogled v dogajanje v različnih projektih.
Zaradi boljše preglednosti smo galerijo razdelili po enotah.

IZJAVA O ZASEBNOSTI: Podatki in foto gradivo na spletni strani so izključna last Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona, avtorjev oz. imenovanih oseb. Arhiv se izdeluje za potrebe dokumentiranja življenja in dela vrtca. Slike in druga gradiva se lahko preglejujejo, ne sme pa se jih obdelovati, posredovati, kopirati ali objavljati brez soglasja vodstva vrtca oz. imenovanih avtorjev. Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04), Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje (Ur.l.RS, št. 80/04).