Saj vrtec kot dom je...že 80 let
 • FILE_594A9F-14B1E9-A43962-5585B8-445803-74F5EF.jpg

  Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona

  Enota Kocljeva 2

 • FILE_F4AD3C-F0F76F-94BF18-23D5E2-5FE04D-F4D237.jpg

  Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona

  Enota Kocljeva 4

 • FILE_D293EE-564F6A-75EBDB-5008B3-5F92C3-5B2C8E.jpg

  Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona

  Enota Črešnjevci

Spoštovani starši,

v skladu s sklepi Vlade RS in v dogovoru z županom občine Gornja Radgona, g. Stanislavom Rojkom, vas obveščamo, da bo Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona tudi od 30. 11. 2020 do 4. 12. 2020 dalje organiziral NUJNO VARSTVO za otroke, katerih starši delajo in ne morejo zagotoviti varstva za svoje otroke. 

Dežurstvo bomo izvajali v enoti Kocljeva 2 v Gornji Radgoni. 

Podrobnejše informacije vam bomo posredovali preko eAsisitenta – obvestilo staršem


Verjamemo, da boste upoštevali vsa priporočila in želimo, da se čim prej vrnemo v normalen delovni in življenjski ritem. 

Ostanite zdravi in pazite na sebe ter svoje bližnje. 

Ravnateljica vrtca
Mag. Breda Forjanič


Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona je javni vrtec, katerega ustanoviteljica je Občina Gornja Radgona. Vrtec deluje že od leta 1935, danes pa deluje kot samostojni vrtec z dislociranimi oddelki na treh lokacijah oziroma v treh enotah.

Naša najpomembnejša naloga je zagotavljanje kakovostnih in stimulativnih učno-vzgojnih programov predšolske vzgoje, ki temeljijo na kurikulu za vrtce in omogočajo optimalni razvoj vsakega posameznika, upoštevajoč interese, potrebe in individualne posebnosti otrok.

Enota Kocljeva 2
Enota Kocljeva 2
Kocljeva ulica 2,
9250 Gornja Radgona
POSLOVALNI ČAS:
od 5.30 do 16.30 ure
 1. vhod: 02 560 15 05; 2. vhod: 02 560 15 06; 3. vhod: 02 560 15 07

 
Več o nas

Enota Kocljeva 4
Enota Kocljeva 4
Kocljeva ulica. 4,
9250 Gornja Radgona
POSLOVALNI ČAS:
od 5.30 do 16.30 ure
 1. vhod: 02 560 15 15; 2. vhod: 02 560 15 16; 3. vhod: 02 560 15 17

 
Več o nas

Enota Črešnjevci
Enota Črešnjevci
Črešnjevci 166,
9250 Gornja Radgona
POSLOVALNI ČAS:
od 5.30 do 16.30 ure
02 560 15 20; 02 560 15 23

 
Več o nas

Prehrana/jedilnik

V našem vrtcu ponujamo 3 zdrave obroke na dan: zajtrk, kosilo ter popoldansko malico. Uporabljamo tudi ekološka živila.

Več...


Za starše

Obveznosti staršev, pravice otrok in staršev, sodelovanje s starši, plačila, cene obrazci 

Vpis otrok

Vrtec sprejema otroke na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, od dop. prvega leta starosti do vstopa v šolo.

Več...